skip to main content
Primo Search
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:

Paauglių kalbos vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą: verstinės literatūros paaugliams analizė

Butkuvienė, Karolina ; Vytauto Didžiojo universitetas.

eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, 2015. 48 p. Prieinamas tik institucijos intranete periodu 20150616-20201231.

Viso teksto dokumentas internete

 • Antraštė:
  Paauglių kalbos vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą: verstinės literatūros paaugliams analizė
 • Antraštė kita kalba: The translation of adolescent language from english into lithuanian: the case of fiction for young adults.
 • Pastabos: --Vytauto Didžiojo universitetas, 2015.
 • E. objekto pagrindinio dokumento prieigos teisės: Prieinamas tik institucijos intranete periodu 20150616-20201231.
 • Publikacijos rūšis: Daktaro disertacijos santrauka (ETD_DR_S).
 • Mokslo kryptis: Filologija (04H).
 • Autorius(-iai): Butkuvienė, Karolina ; Vytauto Didžiojo universitetas.
 • Darbo vadovas: Danytė, Milda Julija.
 • Laipsnį suteikė: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas.
 • Publikuota: eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, 2015.
 • Apimtis: 48 p.
 • Kalba: Lietuvių
 • Temos / reikšminiai žodžiai: Vertimas ; paauglių kalba ; grožinė literatūra ; vertimo norma ; kalbos ir kultūros normos.
 • Temos / reikšminiai žodžiai [angl.]: Translation ; fiction for young adults ; norms in translation ; literary traditions and norms.
 • Santrauka: Vertimo teoretikai ir lingvistai teigia, jog vertimas yra tarpkultūrinis ir tarplingvistinis procesas tuo pačiu metu. Šiuo požiūriu vadovaujamasi nagrinėjant paauglių kalbos vertimą grožinėje literatūroje, nes paauglių kalbą perteikiantys tekstai ir jų vertimai yra neatsiejama tam tikros visuomenės, laiko ir jiems būdingų kultūrinių normų, tradicijų dalis. Šios disertacijos tikslas yra išsiaiškinti, ar paauglių kalbai verstinėse knygose lietuvių kalba būdingi tie patys paauglių kalbos bruožai kaip ir originalo kalboje (šiuo atveju – anglų kalboje). Apibendrinant kitų užsienio ir lietuvių autorių teorines įžvalgas panašiuose tyrimuose, taikyti mokslinės literatūros analizės ir meta-analizės metodai. Analizuojant paauglių kalbos vertimą, taikomas lyginamasis metodas. Surinkti leksiniai vienetai anglų ir lietuvių kalbomis lyginami ir apibūdinami pasitelkiant aprašomąjį metodą. Išvadose akcentuojama, jog nors verstinėje paauglių literatūroje lietuvių kalba išlaikoma šiek tiek daugiau kaip pusė originalo kūrinyje vartojamų paauglių kalbos leksinių vienetų, vertėjai dažnai yra linkę vadovautis lietuvių kalbos ir kultūros normomis, todėl verstinį tekstą labiau „nutolina“ nuo originalo teksto, o ne prie jo „priartina.
 • Santrauka [angl.]: Translation theorists and linguists claim that translation can be considered as an intercultural as well as an interlingual process, involving both linguistic and cultural transfer. This is certainly the case when the translation of adolescent language in literary discourse is in question, as this language is very closely linked to cultural traditions and the norms of a specific society and period. The aim of this dissertation is to determine whether the translations of fiction for young adults in Lithuanian have the same features of teen speech as the original texts in English. The methods that have provided the possibility of reviewing issues concerning adolescent language and its translation, as well as enabling one to interpret the results and conclusions made by other authors in similar investigations are the analysis of theoretical material and meta-analysis. In analysing cases of the translation of teen speech, a comparative method is applied. The lexical items of teen speech in English and their equivalents in Lithuanian are compared, and quantitative and qualitative results are compiled, which are explained using a descriptive method. The study results have demonstrated that although the translations of fiction for young adults in Lithuanian retain slightly more than half of the examples of teen speech of the original texts in English, the choice to tone down or neutralize the other half of the cases shows that the Lithuanian translators still often choose to adhere to literary and writing traditions of Lithuanian culture, in this way domesticating the target texts more than foreignizing them.
 • Išteklius: eLABa ETD talpykla
 • eLABa ID: 8736017.

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes